0
0

چه بیمارانی ممکن است بیش از یکبار نیاز به جراحی بینی داشته باشند و چه زمانی را برای عمل دوم پیشنهاد میکنید؟

در گروهی از بیماران که دارای بینی خیلی کج همراه با مشکلات داخلی هستند ممکن است نیاز به عمل مجدد داشته باشند که بهتر است حداقل یکسال از عمل اول گذاشته باشد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید

Call Now
Directions