10 حقیقت در رینوپلاستی
2018/07/14
جراحی پلاستیک و عصب هفت صورت
2018/07/29

شکاف لب و شکاف کام از شایعترین بیماری های هنگام تولد هستند . تشکیل ناکامل لب ( شکاف لب ) و یا سقف دهان ( شکاف کام ) ممکن است به تنهائی یا باهم رخ دهند . این بیماری ها ممکن است شدت متفاوت داشته ، و یک یا هر دو طرف صورت را درگیر نمایند . 

شکاف لب فوقانی و یا سقف دهان ، در مراحل ابتدائی رشد قبل از تولد فرزند شما رخ می دهند . در طی مراحل نمو جنینی ، ممکن است بعضی اجزای لب فوقانی یا سقف دهان بصورت طبیعی ساخته نشوند . ترمیم شکاف لب و کام ، از انواع جراحی پلاستیک هستند که با تصحیح این اختلالات نمو ، عملکرد طبیعی را برقرار نموده و ظاهری طبیعی تر برای بیمار ایجاد نمایند . بیشتر شکاف ها را می توان با تکنیک های ویژه ی جراحی پلاستیک ترمیم نموده و ضمن افزایش توانائی کودک در خوردن ، صحبت کردن ، شنوائی ، تنفس ، سبب ایجاد ظاهر و عملکرد طبیعی گردید .
جراحی ترمیم شکاف عملی اختصاصی است که هدف آن نه تنها بستن محل نقص ، بلکه برقرار کردن عملکرد طبیعی برای کودک شماست . ترمیم شکاف لب که Cheiloplasty نیز نامیده می شود شامل بازسازی ظاهر نرمال با مراحل ذیل است
 
• ترمیم عضلات لب برای ایجاد حرکات طبیعی در هنگام تغییرات صورت ، سخن گفتن ، و خوردن
• بستن شکاف به نحوی که جوشگاه آن در محل ساختارهای طبیعی لب قرار گیرد
• شکل دادن کمان کوپید ( ناحیه انحنا در مرکز لب فوقانی )
• ملاحظه ی فاصله کافی بین لب فوقانی و بینی
• ترمیم لبه ی خارجی یا پایه ی بینی برای ایجاد ظاهر طبیعی
‎
از آنجا که کام ، هم سقف دهان را می سازد و هم کف بینی را شکل می دهد ، لذا در ترمیم شکاف کام باید ملاحظات زیر را در نظر داشت
 
• عملکرد و رشد طبیعی گفتار
• ارتباط کام با کانال شنوائی
• رشد دندانی و ارتباط طبیعی فکی
‎
چون وجود شکاف در شکل بینی نیز تاثیر می گذارد ، ممکن است نیاز به اعمال بعدی برای اهداف زیر نیز وجود داشته باشد
 
• ایجاد تقارن بین سوراخ های بینی
• ایجاد طول طبیعی کولوملا ( بافتی که سوراخ های بینی را از هم جدا می کند )
• افزایش زاویه ی نوک بینی برای پیشگیری از صاف شدن نوک بینی یا کشیده شدن آن به سمت پائین

Call Now
Directions